Böcker

BÖCKER

Ty sådana modeller finns det mycket ont om

150 kr


I juni 1952 klev familjen Martinson av tåget vid Kullåkra station i Blekinge. Harry, Ingrid, Harriet och Eva hade ett ”oändligt” antal väskor att ta hand om. Familjen hade hyrt sommarnöje på Gyön, ett litet fiskesamhälle längst inne i Svalemålaviken. Ankomsten väckte ingen särskild uppmärksamhet. Gyön var sedan länge en undangömd kändiskoloni.     

                         

Harry Martinsons intresse för hav och båtar blommade upp. Han blev förälskad i blekingsekan och efter ett par år hade han en egen hemma i Vårdinge vid sjön Sillen. Genom båtintresset kom Karl Albin Strömberg in i familjen Martinson. Han blev KA- och han byggde efter hand en hel armada av båtmodeller åt Harry Martinson.

Sommarnoblessens intåg

150 kr


Gyöns ”hemliga” koloni av kända sommargäster beskrivs i denna bok. Gyön och Svalemålaviken i Blekinges mellersta kustbygd har en spännande historia att berätta. Till det lilla fiskeläget kom Sveriges blivande utrikesminister Christian Günther och hans hustru Ingrid sommaren 1913. Dom köpte Johan och Sissa Anderssons stuga. Fler sommargäster följde och en koloni av nobless gjorde det lilla fiskläget till en tummelplats för politiker, konstnärer, författare….


I denna bok beskrivs Gyön och presenteras sommargästernas liv och verksamhet även utanför somrarnas fröjder. Personer som beskrivs extra utförligt, ofta med avslöjande nedslag i deras privatliv, är till exempel Christian Günther, Ragnvald Blix, Oscar Levertin, Verner von Heidenstam, Brita och Sten Drewsen, Anders och Greta Österling, Karin Österling och Harry Martinson. Även idag hyser Svalemålaviken spännande gäster.


Jag har under otaliga år letat fram berättelser och dokument om noblessen på Gyön. I denna bok presenteras ”intåget”, och hur detta kommer förändra fikeläget.

Två unika fiskeläger Gyön/Garnanäs

150 kr


Två unika fiskelägen Gyön/Garnanäs

Mellan Karlshamn och Ronneby i Blekinge gömmer sig små samhällen. För folket som bodde där fanns livet och utkomsten utåt – ut i havet. Norrut ledde milslånga, skraltiga körvägar till en annan del av livet – till kyrkan och socknens centrum. Den färdriktningen var mer en ”dödens” väg.


I boken ”Sommarnoblessens intåg – Gyön i Blekinge” beskrev jag det lika säregna som oväntade mötet mellan ”kändisar”, som i tysthet etablerade ett sommarviste på Gyön i Bräkne-Hoby socken och fiskarbefolkningen. I denna bok tecknas ett detaljerat äreminne över folket,  livet, husen och båtarna i lägena Gyön och Garnanäs.

Harry Martinssons båtar och skepp

200 kr


Havet hägrade tidigt hos Harry Martinson. Skeppsgossekåren i Karlskrona var ett sätt att nå havet. Men efter en månad sommaren 1919 fick han respass därifrån. Åkte till torvfabriken på Vakö myr intill Hökön i nordöstligaste Skåne. Arbetslöshet och vagabonderande följde, men i mars 1922 fick han äntligen hyra på en båt – Gerda. På olika båtar blev havet hans hemvist fram till maj 1927. Ett par år senare inleddes den skrivande tiden som 1949 förde honom in i Svenska Akademien. Bland hans akademivänner fanns Anders Österling som säkert var den som ”ledde” familjen till Svalemålaviken och Gyön i Blekinge sommaren 1952.             

Där träffade han Karl Albin Strömberg, i familjen kallad KA. Karl Albin hade också varit på sjön. Han såg till att familjen Martinson, som bodde vid sjön Sillen i Sörmland, fick en egen blekingseka och ett pampigt flaggspel på tomten. En betydelsefull vänskap var etablerad. I denna bok följer vi Harry och KA under resten av Martinsons levnad. Strömberg var en driven modellbåtbyggare. Martinson beställde skepp på skepp, och snart hade han ett helt ”rederi”. Havet kom till honom genom dessa modeller. Vi följer vänskapen och skeppens tillkomst genom hundratals brev och bilder och beskrivningar på alla båtmodellerna. Strömberg hade sin verkstad i Karlshamn.

Tjärö - en oas i Blekinges skärgård

300 kr


Denna sagoö som jag första gången besöker med mina föräldrar någon gång på 1950-talet, för att därefter inviga mina barn i detta sommarparadis och till min glädje älskar mina barnbarn också denna ö.


Hanna, Gamle Lycke, Ingeman, Tolvan, Andersson, Idas kåse, Gunnar på Tjärö, Olsagården, Lilla Livet. Varför de här namnen? Många tankar dyker upp under min vandring och frågor som jag hoppas finna svar på. Med åldern får man en ödmjuk inställning när man skall beskriva en ö som Tjärö. Den mjuka lummigheten som möter det hårda berget. Vinden från havet som med vågornas kraft formar öns harmoniska hällar, humlans flykt, näktergalens skönsång och lövens sus genom träden.

Tjärö är svår att beskriva och hur mycket jag än försöker måla med ord går det inte. Ön måste ses och upplevas och den som har blick för naturens mångskiftande skönhetsvärde kommer att förstå vad jag försöker skildra när våren mognar och övergår i försommargrönska. Stenblock som forslas med isen och ligger utspridda som historiska konstverk i graciös samklang med Tjärö är blott ett exempel.


Boken om Tjärö finns nu att beställa. Läs mer om Tjärö och innehållet i boken här.

GyöNisse berättar för Alice

Slutsåld


GyöNisse är en tre decimeter lång pyssling som berättar för Alice om vad som hänt honom och hans släktingar under 500 år både på Gyön och i resten av världen.


Händelser runt Svalemålaviken blandas med spännande historier om sjörövare på ”de sju haven” och kanske är rymdflickan AraAni, som landar på Gråberg, en föregångare till en annan rymdhistoria med Gyö anknytning?


Släktingar till Alice dyker upp i sagorna när man minst anar.


GyöNisse är barnens bäste vän och vill någon göra barnen illa förvandlar GyöNisse dom till stenar.