Sommarnoblessens intåg, Andra vågen 1917 - 1969

 

Andra vågens första sommargäst var Gerda Waern (Gerd Ribbing) som under signaturen Joy beskriver sitt första besök på Gyön. Året är troligen 1920.

”Jag har ingen rätt till Blekinge. Jag visste ingenting annat om det än vad Karlssons geografi hade uttryckt i få men pinligen inlärda ord, av vilka naturligtvis klichén – Sverige trädgård – var den som stannade i huvudet och skymde bort all verklighet. Min släkt är från Södermanland och jag är född och uppfödd i Stockholmstrakten. Ingen människa hade jag träffat, som bodde i Blekinge.

Blekingseka i skärgården.

Och ändå låg jag en första-maj-natt i sovvagn, som det stod Karlskrona på. Och i min väska låg bevis för, att jag från denna dag blivit ägare till en fiskarstuga på själva havskusten mitt emellan Ronneby och Karlshamn. Och jag hade ännu inte sett varken Blekinge eller stugan. Men betald var den, och jag var på väg för att titta på min egendom. Jag hade vågat detta vilda påhitt helt enkelt för att jag då ville bort från Stockholms bensindoftande skärgård, och för att jag absolut litade på säljarens omdöme om trakten, där stugan låg. Ensligt skulle där vara, en fiskeby okänd till och med i grannstäderna, utan farbar väg, utan telefon – elektriskt ljus – hahaha! – utan avlopp och vattenledning – kort sagt idealiskt. Men jag var en smula ängslig innerst inne – det hela var en smula för okänt för mig.

Det var en sen och iskall vår. I Karlshamn hällregnade det. Efter flera misslyckade förfrågningar, fick jag reda på var Gyöboernas fiskebåt fanns nere i hamnen. Den stora ekan låg guppande på regnpiskat vatten, och armar sträcktes ut att ta emot mig. Det var en rad fiskargummor därnere i botten av båten. De hade slagit kjolarna upp över huvudena för regnets skull och såg ut som urtidsmänniskor tyckte jag, stockholmsk och dum som jag var. Fotogenmotorn började puttra och osa och vi svängde ut hamnen rakt mot havet.

-          Där har hon Hanö, sa någon och det var första gången jag såg denna vulkanliknande blå klippa hägra till höger, såsom det sedan i femton somrar varit vårt märke.

Jag var blyg för denna nya omgivning. Och jag lyssnade med förvåning till ett sydländskt folkslags livliga prat med skratt och skämt. Deras inbördes vänlighet var frappant. Karlarna kallade kvinnorna smeksamt för ”Ingrid lilla” och ”Sissa lilla”. Umgängestonen gick på att skapa glädje och trivsel. Som italienare tänkte jag då, och det har jag tänkt sedan också.

-          Synd hon inte kom en da förr! Sade en gumma. Då hade hon fått höra majsjungarna.

Inte visste jag, vad hon talade om, men fick veta, att det var ungdomen som på kvällen före första maj drog omkring till gårdarna och sjöng majvisan, för vilken de fick ägg och pengar. Med gåvorna gjorde de sen gille och dansade och skojade.

-          Du Ingrid och du Lina kan vara majsjungare tycker jag, så får frun hörat! Sa en lockig karl, som hade passat att styra en gondol i Venedig.

Och i det strilande regnet hukade ett par gummor ihop sig som våta kråkor och sjöng med egendomliga falsettröster och blekingedialektens alla finurligheter i uttal den uråldriga Majvisan. Denna visa förekommer i hela Södra Sverige, men jag har aldrig hört en så ålderdomlig melodi som Gyövarianten. Entonigt sorgsen och frambragt med folkets rituella röstläge av artificiellt gutturala toner, förekom mig melodin härstamma ända från hednatid. Jag hade inte vetat, att sådant fanns i Sverige.

Senare har ju gubbarna därnere berättat för mig, hur de sett både Odens hästar och havsfrun och vättar, och hur på min egen tomt en skatt är nedgrävd och hur hundar springa där med eld ur käftarna och hur Goenisse bor under mitt eget köksgolv, så nu är jag hemma i den världen. Men att den gången dimpa in i detta uråldriga orörda direkt från Stockholm, det var uppskakande helt enkelt.

-          ”Och kunna vi inte riksdalerna få, så låta vi di scharte (svarta) buteljerna gå”, sjöngo gummorna.

Nu hade vi Tärnö på höger hand och Spjutsö rätt för ut. Vi gick ”innanmä” Spjutsö fick jag se. Det var en bred hästskoformad vik, som sedan öppnade sig. I mitten hade jag min stuga.

Bilden är från början av 1930-talet och från vänster ser vi Brita Drewsens hus (delvis), därefter Nils och Sissa Olssons. I det huset bor vid denna tidpunkt deras fosterson Albin Sunnercrantz med sin fru Syster. Nästa hus är Olivia Fridlunds och framför hennes hus har Johan Christoffer Raeder och hans fru Ellen precis byggt färdigt sitt hus. Nästa hus är vid Gyölycke ”Linas hus” Karolina Eliassons och därefter bor Kaleb Fridlund med sin familj. Är fotot tagit före den 17 november 1931, så bor tulltjänstemannen Edvin Karlsson och hans familj i nästa hus, därefter stod det huset tomt i några år innan Josef och Linnea Fridlund flyttade in. Slutligen ser vi Anna Morell-Blix sommarstuga. Det tvåmastade skeppet ägdes av Kaleb Fridlund.

Jag gick in i det oeldade huset och såg genom fönstren och förlåt av regn ett par öar utanför och havet, som bröt sig borta vid undervattenskäret Borren. Det var den mest ofördelaktiga dag man hade kunnat välja – träden vore inte utslagna – kulet, kallt. Men jag kände en stör i mitt hjärta, hörde havets dån frän väster och tänkte: - Gud i himmelen, detta är mitt – orörd natur, ett livligt vänligt folkslag! Bakom mig, som en mur mot norr och hela den alldagliga världen, bokskogen och framför mig havet, som direkt vätter ut mot främmande länder. Jag sitter som på en yttersta nagelspets av Sveriges långa land! Härliga Blekinge … Sen dess ägde Blekinge mig, och i någon ringa mån ägde jag Blekinge.

 

Utsikt mot havet från Waerns stuga.

Jag har inskränkt mig till att lära känna denna lilla trakt, där jag hamnade. Jag har hört sagor och sägner och jag vet hur man botar sjukdomar genom att skjuta med kulor gjorda av rättasilver och ärvdasilver. Jag har fått låna pojkarnas sjömansvisböcker, fullskrivna av bitar de lärt sig på väg till Buenos Ayres och Australien och Afrikas guldkust – dessa pojkar, som av Sverige endast känner Karlshamns fisktorg och Gyöns tio, tolv stugor. Jag har klättrat ner i grottor med hemlighetsfullt gömda rum i och jag har från vår ”tittehall” om kvällarna sett fiskebåtarna liksom på en given signal gå ut från hela Blekingekusten. I skogen av ek och bok växer myskmadra, och mossan väller över jätteblock och stengärdsgårdar, uppbyggda för hundratals år sedan. Grönskan är grönare än annanstans, och det märlvärdiga är, att den går rakt ut mot öppna havet. Överallt annars ändrar ett landskap natur i havsbandet och blir fattigt och kärvt. Men på ängen intill vår badplats slår det salta havsvattnet upp bland klöverblommor och humlor. Och uddarna går ut mot öppna havet, fullastade av bokar och väldiga ekar ända fram på yttersta spetsarna. På sommarkvällarna blir himmelen över havet skär och ljust blå i milda pastellfärger – det är samma färger som återfinns i all Blekinges gamla hemslöjd – bleka förfinade färger. 

 

Lili de Faramond, Ragnvald Blix, Guy de Faramond och Ida Blix på klipporna vid Gyön, någon gång i slutet av 1930-talet. 

En andra våg av sommargäster gjorde intåg på Gyön 1919 och ett halvt sekel framåt. Denna del berättar om de sommargäster som fann detta paradis i slutet av 1910-talet och ett halvt sekel framåt. Här finns Gerd och Olof Ribbing, familjerna Waern, Faramond, Tesch, Güettler, Brandell med flera. Dessa sommargäster hade i sin tur besök av författarna Gösta Knutsson, Ingegärd Henschen-Ingvar, Herbert Tingsten, Thorsten Ehrenmark, skådespelaren Inga Tidblad samt flera andra intressanta gäster som jag kommer att berätta om. I denna del möts nobelpristagaren Harry Martinson och fiskarpojken från Gyön, Karl Albin Strömberg och detta blir början på deras unikt nära vänskap. Den började sommaren 1952 och varade livet ut.

 

Harry Martinson och Karl-Albin Strömberg.

 

 

Leif Olsson © 2013 Ad Mare